Contact opnemen of het voorlopig reserveren van onze groepsaccommodatie aan de Waddenkust.Groepshuis


De Waddenhoeve
Middendijk 2
9988 TC Noordpolderzijl
Telefoon: 06 293 777 63
E mail: summercamp@kpnplanet.nl

Mailcontactaccommodatieprijsofferte schoolkampdownloads

Privacyverklaring:

Onderstaand contactformulier heeft momenteel een storing en werkt nietPrivacyverklaring.Middels het invullen en versturen van bovenstaand webformulier en/of e-mail geeft U de Waddenhoeve vof toestemming om de door U ingevulde persoonsgegevens uitsluitend te mogen verwerken in een aan Uzelf gerichte offerte, nota of correspondentie.

De indentiteit van de ontvanger van uw persoonsgegevens is Recreatieboerderij de Waddenhoeve vof gevestigd aan de Middendijk 2, 9988TC te Usquert (Noordpolderzijl) ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02100647.

Primair doel van het opvragen van uw adresgegevens is, in geval van een offerte of reservering, U zo vlot en compleet mogelijk van dienst te kunnen zijn. Indien U onze groepsaccommodatie wilt huren of andere diensten van ons wenst af te nemen, zijn uw adresgegevens absoluut noodzakelijk voor een op te stellen (huur)overeenkomst en de daarbij horende facturatie.

(Mogelijk) Secundair doel: Het is in een uitzonderlijk geval niet ondenkbaar dat de Waddenhoeve vof, al dan niet vrijwillig, Uw persoonsgegevens moet afstaan of ter inzage dient te leggen aan overheidsdiensten zoals de gemeente, de hulpverleningsdiensten, de belastingdienst of misschien zelfs aan justitie.

Ontvanger van Uw persoonsgegevens is recreatieboerderij De Waddenhoeve vof en verder niemand anders.

Recreatieboerderij de Waddenhoeve vof is niet voornemens Uw persoonsgegevens door te geven aan (rechts)personen buiten de EU of aan internationale organisaties.

Recreatieboerderij de Waddenhoeve vof is voornemens Uw persoonsgegevens niet langer dan 10 jaar te bewaren.

Nadat U Uw persoonsgegevens middels bovenstaand webformulier, op papier of in een e-mail aan ons verzonden of overhandigd heeft, heeft U het recht op inzage, correctie en verwijdering van deze gegevens uit ons bestand.

Als verstrekker van uw persoonsgegevens heeft u het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking (offerte of reservering aanmaken) altijd in te kunnen trekken.

Indien U dat nodig acht, kunt U altijd een klacht indienen bij de relevante Privacy toezichthouder.

Indien U niet uw persoonsgegevens wenst te verstrekken, kunnen wij, recreatieboerderij de Waddenhoeve vof, U helaas niet van dienst zijn.

De Waddenhoeve vof maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. Onze besluiten zijn ten alle tijde menselijke besluiten.

Middels deze privacyverklaring verwachten wij te hebben voldaan aan de vereisten die de overheid aan ons stelt middels de AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming)